31.03.2004

Hallintopäätös - Hyvä hallinto - Perusteleminen

Hallintopäätöksen perusteleminen

Kantelija on kirjoituksessaan arvostellut Kansaneläkelaitoksen paikallistoimiston hänen kuntoutushakemukseensa antamaa päätöstä, koska hakemus oli hylätty sillä perusteella, että hakemuksia oli liian paljon.

Kysymys oli Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kuntoutuksesta, jonka järjestämiseen kaikille kuntoutukseen pääsemisen kriteerit täyttäville Kansaneläkelaitoksella ei ole lakisääteistä velvollisuutta ja johon kuntoutukseen hakijalla ei ole subjektiivista oikeutta. Apulaisoikeuskansleri totesi, että lainkohta jättää asian ratkaisijalle paljon harkintavaltaa, minkä vuoksi päätöksen perustelujen merkitys ja niiden informatiivisuuden vaatimus oli tapauksessa korostunut. Toimiston päätös ei sisältänyt hakijan hakemukseen liittyviä yksilöllisiä perusteita hakemuksen hylkäämiselle. Päätös ei siten täyttänyt hallintopäätöksen perusteluille perustuslain 21 §:n 2 momentissa asetettuja ja päätöksentekoajankohtana voimassa olleessa hallintomenettelylaissa säädettyjä vaatimuksia. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti päätöksessään Kansaneläkelaitoksen paikallistoimiston huomiota päätöksen perustelemiselle asetettaviin vaatimuksiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.