29.03.2004

Kunnan rakennustarkastajan menettely - Rakennuslupa - Vähäinen poikkeaminen

Kunnan rakennustarkastajan menettely rakennuslupaa myönnettäessä

Kunnan rakennustarkastaja oli myöntänyt rakennusluvan lomarakennukselle. Rakennustarkastaja oli sittemmin käynyt kiinteistöllä merkitsemässä rakennuspaikan. Katselmuspöytäkirjassa oli todettu, että rakennus oli noin 36-38 metriä naapurin rajasta ja noin 15 metriä rannasta johtuen rakennuspaikan olosuhteista. Rakennuttaja oli ottanut myöhemmin yhteyttä rakennustarkastajaan ja pyytänyt saada siirtää rakennusta hieman rantaan päin, koska perustusta kaivettaessa oli vastaan tullut kallio. Rakennustarkastaja oli antanut suullisesti luvan siirtää rakennusta kaksi metriä rantaan päin louhimisen välttämiseksi. Rakennustarkastaja oli tämän jälkeen käynyt rakennuspaikalla ja oli tuolloin saanut rakennuksen etäisyydeksi rajasta 31 metriä. Rakennustarkastajalla oli kunnan ympäristölautakunnan johtosäännön perusteella oikeus myöntää maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n mukainen rakennuslupa, jos kysymys oli vähäisestä poikkeamisesta.

Lomarakennus oli asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan rakennettu kuitenkin rakennuslupapäätöksestä poiketen kokonaan rakennusalan ulkopuolelle ja oli näin ollen varsinaisen rakennusluvan vastainen sijoituksensa osalta. Etelä-Savon ympäristökeskus oli kysymyksessä olevasta asiasta suoritetun esitutkinnan johdosta poliisille antamassaan lausunnossa todennut, että mikäli rakennus olisi alunperin esitetty sijoitettavaksi sille paikalle, mihin se on rakennettu, olisi rakentaminen vaatinut maankäyttö- ja rakennuslain 171 ja 172 §:n mukaisen poikkeamisluvan lain 58 §:n mukaisesta rakentamisrajoituksesta.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että kun kysymyksessä ei voitu katsoa olleen vähäinen poikkeaminen, rakennustarkastajalla ei ollut toimivaltaa myöntää poikkeamislupaa, jolla rakennusta oli siirretty kaksi metriä rantaan päin, vaikka tällä tavalla oli vältytty louhimiselta. Apulaisoikeuskansleri totesi lisäksi, että poikkeamispäätös tulee tehdä rakennuslupamenettelyn yhteydessä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti rakennustarkastajan huomiota vastaisen varalle menettelyyn maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:ssä tarkoitetun poikkeamisluvan myöntämisessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.