23.03.2004

Hyvän hallinnon takeet - Virkamiehen esteellisyys

Lääninhallituksen poliisiosaston esittelijän esteellisyys

Kantelija katsoi lääninhallituksen poliisiosaston lääninpoliisiylitarkastajan olleen esteellinen toimimaan esittelijänä päätöksessä, jolla eräältä ylikonstaapelilta oli kielletty sivutoimen pitäminen elinkeinon harjoittamisesta annetun lain vastaisena, koska lääninpoliisiylitarkastaja oli toiminut esittelijänä myös aikaisemmassa päätöksessä, jolla ilmoitus kyseisestä sivutoimesta oli hyväksytty.

Oikeuskansleri totesi päätöksessään, ettei lääninpoliisiylitarkastajan voitu ainakaan yksiselitteisesti katsoa olleen esteellinen esittelemään jälkimmäistä päätöstä. Oikeuskäytännössä on yleensä katsottu, ettei saman asian uudelleen käsittely aiheuta virkamiehen esteellisyyttä. Oikeuskanslerin mielestä viranomaistoimintaa kohtaan tunnettavan luottamuksen kannalta olisi kuitenkin saattanut olla parempi menetellä niin, ettei lääninpoliisiylitarkastaja olisi esitellyt sivutoimen kieltämistä koskevaa päätöstä, koska lääninhallituksen poliisiosasto oli vielä ennen päätöksen antamista oikeusasiamiehelle antamassaan lääninpoliisiylitarkastajan esittelemässä lausunnossa katsonut, että ylikonstaapelin sivutoimia koskevissa ratkaisuissa oli toimittu "kulloinkin voimassaolleiden lainsäännösten mukaisesti".

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.