16.03.2004

Vakinaisen tuomarin nimitys - Ilmoittaminen virkaa hakeneille

Velvollisuudesta ilmoittaa vakinaisen tuomarin nimityksestä virkaa hakeneille

Kantelija oli kertonut, että hänelle ei ollut ilmoitettu nimityksistä muun ohella hänen hakemiinsa hallinto-oikeustuomarin virkoihin. Asiassa antamassaan lausunnossa oikeusministeriö totesi, että sen käytäntönä ei ollut ilmoittaa tuomarin virkaa hakeneille tapahtuneesta nimityksestä.

Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan todennut, ettei hankitusta selvityksestä käynyt ilmi sellaisia vakinaisen hallinto-oikeustuomarin viran täyttämistapauksia, joissa kantelijalle ei olisi ilmoitettu nimittämisestä. Oikeusministeriö ei kuitenkaan ollut lausunnossaan kertonut, mihin säännökseen se valtion virkamiesasetuksen 14 §:stä poikkeavan käytäntönsä perusti, eikä ollut hyväksyttävästi perustellut sanotun säännöksen vastaista menettelyään. Apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt oikeusministeriön huomiota ministeriölle asetuksessa säädettyyn velvoitteeseen ilmoittaa vakinaisen tuomarin nimitystä koskevasta päätöksestä virkaa hakeneille.

L tuomareiden nimittämisestä 2 §
VNA tuomareiden nimittämisestä 1 §
Valtion virkamiesA 14 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.