16.03.2004

Viivyttely - Rikosasia - Tuomari

Viivyttely tuomioiden antamisessa

Käräjätuomarilla oli lopullisten valituskelpoisten tuomioiden antaminen kolmessa rikosasiassa viivästynyt huomattavasti ja kohtuuttoman pitkään. Viivästys oli pisin tapauksessa, jossa käräjätuomari oli saattanut lopullisen tuomion valmiiksi siten, että se oli saapunut hovioikeuteen runsaan vuoden ja yhdeksän kuukauden kuluttua ratkaisun antamisesta. Kahdessa muussa tapauksessa mainittu aika oli noin 10-11 kuukautta. Käräjätuomari oli syinä viivästyksiin lähinnä vedonnut sekä omaan vaikeaan työtilanteeseensa että koko käräjäoikeuden vaikeaan työtilanteeseen.

Apulaisoikeuskansleri totesi käräjätuomarin menettelyä arvioidessaan, että käräjätuomari oli menetellyt lainvastaisesti virkatoimessaan. Se seikka, että käräjätuomarin työtilanne oli selvityksen perusteella todettavissa sinänsä suureksi, ei apulaisoikeuskanslerin mukaan poistanut käräjätuomarin menettelyn moitittavuutta. Käräjätuomarin menettely ei kuitenkaan, erityisesti ottaen huomioon asiassa saadun selvityksen käräjäoikeuden tapahtuma-aikana vallinneesta työtilanteesta, antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille vastaisen varalle huomautuksen virheellisen menettelyn johdosta.

Suomen perustuslaki 21 §
Valtion virkamieslaki 14 §:n 1 momentti
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 11 luvun 12 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.