17.03.2004

Rakennuslautakunnan menettely - Asian selvittäminen - Päätöksen perusteleminen

Rakennuslautakunnan menettely

Kaupungin rakennustarkastaja ja kaupunginpuutarhuri olivat suorittaneet kantelijan omistaman tontin takarajalla olevalla puistokaistalla tarkastuksen. Tarkastuksessa oli havaittu, että tontin takarajalla oli tehty täyttö, työ oli suoritettu kaupungin omistaman maan kautta. Samalla oli tehty huoltoväylä puistoalueelle täyttäen ja tasaten. Muutamia puita ja pensaita oli poistettu. Rakennustarkastaja oli lähettänyt kantelijalle selvityspyynnön, johon kantelija oli vastannut ja kiistänyt olevansa vastuussa puistoalueella tehdyistä toimenpiteistä. Rakennuslautakunta oli 28.11.2000 päättänyt, että huoltoväylänä käytetty alue tulee maisemoida ja istuttaa käyttäen kotimaisia puulajeja 31.5.2001 mennessä. Hallinto-oikeus oli päätöksellään 2.11.2001 kumonnut rakennuslautakunnan päätöksen.

Rakennuslautakunta ei ollut kantelijan kiistämisestä huolimatta pyrkinyt selvittämään, miten kysymyksessä oleva huoltoväylä oli syntynyt puistoalueelle ja oliko kantelija vastuussa sen tekemisestä. Lautakunta ei myöskään ollut päätöksessään esittänyt perustetta, jonka mukaan se oli katsonut voivansa määrätä kantelijan suorittamaan toimenpiteet toisen omistamalla maalla sijaitsevassa puistossa.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisuuden varalta rakennuslautakunnan huomiota riittävän selvityksen hankkimiseen ennen maisemointi- ja istuttamisvelvoitteen antamista sekä päätöksen perustelemiseen erityisesti silloin kun kysymys on henkilöä velvoittavasta päätöksestä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.