03.03.2004

Käräjäoikeus - Tuomiopiiri

Käräjäoikeuksien tuomiopiirien vahvistaminen

Oikeudenkäymiskaaren 3 luvun 1 §:n mukaan käräjäoikeuden tuomiopiirinä on yksi tai useampi kunta. Alioikeuksien yhtenäistämistä koskevan lainsäädännön voimaantulon yhteydessä valtioneuvosto antoi 19.12.1991 päätöksen käräjäoikeuksien tuomiopiireistä (1623/1991). Ennen 1.3.2000 voimaan tullutta perustuslain uudistusta annettu valtioneuvoston päätös annettiin niin sanottuna normipäätöksenä. Käräjäoikeuslaissa tai muussa laissa ei ole säännöstä käräjäoikeuksien tuomiopiirien vahvistamisesta. Käräjäoikeuden tuomiopiirien muutoksia ei ole näin ollen voitu asetuksen antamista koskevan perustuslain 80 § huomioon ottaen vahvistaa valtioneuvoston asetuksella. Tämän vuoksi käräjäoikeuksien tuomiopiireihin tehdyistä muutoksista on päätetty valtioneuvoston yleisistunnossa hallinnollisella päätöksellä.

Mustasaaren ja Pietarsaaren käräjäoikeuksien yhdistämistä (valtioneuvoston päätös 3.10.2002)koskevaan kanteluun antamassaan ratkaisussa oikeuskansleri katsoi, että nykyistä asiantilaa, jossa käräjäoikeuksien tuomiopiirejä koskevaa päätöksentekotapaa ei ole laissa selkeästi määritelty, on pidettävä epätyydyttävänä. Käräjäoikeuksien tuomiopiirien vahvistaminen ei koske tuomioistuinlaitoksen perusrakennetta, vaan tuomioistuinhallinnon yksityiskohtaisempaa sisäistä järjestelyä. Käräjäoikeuksien tuomiopiirien maantieteellistä aluetta koskevien yksityiskohtaisten päätösten teko ei edellytä lain tasoista sääntelyä, vaan niistä tulisi voida antaa säännöksiä lakiin otettavan valtuuttavan säännöksen nojalla valtioneuvoston asetuksella. Oikeuskansleri saattoi oikeusministeriön tietoon käsityksensä käräjäoikeuksien tuomiopiirien oikeasta vahvistamistavasta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.