27.02.2004

Hyvä hallinto - Käsittelyaika

Hallintokantelun käsittelyn viipymisestä lääninhallituksessa

Kantelussa oli pyydetty oikeuskansleria tutkimaan hallintokantelun käsittelyn viipymistä lääninhallituksessa.

Asiassa ilmeni, että kantelun käsittely oli ollut yli puolitoista vuotta kokonaan keskeytyneenä. Lääninhallituksen selvityksen mukaan keskeytyksen syynä olivat olleet virkajärjestelyt.

Apulaisoikeuskansleri on kanteluun antamassaan ratkaisussa katsonut, että asiaa hoitavan viranhaltijan vaihtuminen ei ole oikeudellisesti kestävä perustelu sille, että asian käsittely täysin keskeytyy niin pitkäksi ajaksi kuin mitä kantelun kohteena olevassa tapauksessa oli ollut. Hyvän hallinnon mukaista olisi ollut, että asiaa olisi kaikesta huolimatta pyritty saattamaan eteenpäin, esimerkiksi tarpeellisiksi arvoiduille välitoimille/selvityspyynnöille. Hyvän hallinnon mukaiseen menettelyyn apulaisoikeuskansleri on katsonut kuuluvan myös sen, että - mikäli mahdollista - selvityspyynnöt eri viranomaistahoille lähetettäisiin samanaikaisesti, jolloin asian käsittelyaika saadaan lyhenemään. Näkemyksensä hyvästä hallinnosta apulaisoikeuskansleri on saattanut asianomaisen lääninhallituksen tietoon.

HallintomenettelyL
HallintoL

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.