18.02.2003

Ahvenanmaa - Investointituki - Selvitys - ja valvontavastuu

Ahvenanmaan maakuntahallituksen menettely myönnettäessä investointitukia

Ahvenanmaan maakuntahallitus oli myöntänyt investointitukea kahdella erillisellä päätöksellä vuosina 1998 ja 1999. Maakuntahallitus oli vuonna 2000 tehnyt asioissa kaksi erillistä korjauspäätöstä. Ahvenanmaan maakuntahallituksen elinkeino-osasto oli tehnyt asiassa selvitykset vuosina 2000 ja 2001 sekä tarkastustoimisto vuonna 2000. Lisäksi maakuntahallituksen tarkastustoimisto on toimittanut oikeuskanslerinvirastoon vuonna 2002 lisäselvityksen, johon oli oheistettu viisi tarkastusraporttia.

Maakuntahallitus on todennut, että maakuntahallituksen 5 a -ohjelman investointitukea koskevan periaatepäätöksen soveltamisessa oli ilmennyt puutteita, muun ohessa tuen saamisen edellytyksenä olevien kiinteistön hallinnalle asetettujen vaatimusten sekä vaaditun työajan osalta.

Oikeuskansleri on todennut, että asiassa on tehty laaja selvitys investointitukien myöntämiseen liittyvästä menettelystä ja puutteista. Kysymys on ollut uuden ja monimutkaisen säännöstön soveltamisesta, jonka käytäntö on ollut muotoutumassa. Laaja selvitystyö on johtanut uusiin menettelytapoihin valmistelussa ja päätöksenteossa. Asiassa ei ollut myöskään käynyt ilmi, että tuen hakijoita olisi päätöksenteossa käsitelty muista hakijoista poikkeavalla tavalla tai että päätösten korjaus ei olisi vastannut tosiasiallista tilannetta.

Oikeuskansleri on kiinnittänyt maakuntahallituksen huomiota vastaisen varalle investointitukihakemusten asianmukaiseen käsittelyyn ja siihen liittyvään eri viranomaisten selvitys-ja valvontavastuuseen. Hyvä hallinto edellyttää päätösten riittävää valmistelua ja tosiasiallisten olosuhteiden selvittämistä päätöksentekoa varten.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.