21.10.2003

Hyvän hallinnon takeet - Käsittelyn viipyminen - Ulkomaalaisvirasto

Kansalaisuushakemuksen viipyminen Ulkomaalaisvirastossa

Oikeuskansleri totesi kanteluun antamassaan ratkaisussa, että Ulkomaalaisvirastossa käsiteltävät kansalaisuushakemukset olivat ruuhkautuneet ja käsittelyajat pitkittyneet. Samaan asiaan oikeuskansleri oli jo vuonna 2001 kiinnittänyt huomiota. Olennaista parannusta ei tuon ajankohdan jälkeen ollut tapahtunut. Käsittelyaikojen keskiarvot olivat edelleen varsin korkeat. Kun keskiarvoissa olivat mukana myös eri syistä kiireelliseen käsittelyyn hyväksytyt hakemukset, merkitsi tämä sitä, että lukuisten hakemusten käsittelyaika voi olla kolme vuotta tai enemmänkin. Tilanne ei näin ollen edelleenkään ollut sopusoinnussa Suomen perustuslain 21 §:n 1 momentin joutuisuussäännöksen kanssa.

Oikeuskansleri katsoi päätöksessään mainituilla perusteilla, että tilannetta ei voitu lukea Ulkomaalaisviraston virkamiesten syyksi moitittavana menettelynä. Ilmeni myös, että käsittelyaikoihin oli jatkuvasti pyritty vaikuttamaan sekä Ulkomaalaisviraston että sisäasiainministeriön toimin, joita oli pidettävä oikeasuuntaisina.

Oikeuskansleri ilmoitti pitävänsä tärkeänä, että Ulkomaalaisviraston toimintaedellytysten kehittämisessä päästään mahdollisimman pian Suomen perustuslain 21 §:n 1 momentin joutuisuussäännöksen edellyttämälle tasolle. Hän saattoi Ulkomaalaisviraston ja sisäasiainministeriön tietoon käsityksensä, että tämä perustuslaintasoisesta säännöksestä ilmenevä velvoite tulee niiden ottaa toiminnassaan huomioon. Oikeuskansleri pyysi sisäasiainministeriötä ilmoittamaan 1.6.2004 mennessä, mihin toimenpiteisiin siihen mennessä oli ryhdytty Suomen perustuslain vastaisen tilanteen johdosta Ulkomaalaisviraston kansalaisuushakemusten käsittelyn suhteen.

Suomen perustuslaki 21 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.