31.10.2003

Oikaisuvaatimuksen käsittely

Oikaisuvaatimuksen käsittely kunnallisessa viranomaisessa

Kantelijat olivat tehneet palopäällikön päätöksestä oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus oli siirtänyt asian hallintomenettelylain 8 §:n mukaan tekniselle lautakunnalle, jolle päätöksen tekeminen oikaisuvaatimuksesta kuntalain mukaan kuului. Tekninen johtaja oli henkilökohtaisella kirjeellään ilmoittanut, että kysymyksessä oli palopäällikön työnjohdollisista tehtävistä päättäminen eikä oikaisuvaatimus aiheuttanut toimenpiteitä.

Sen seikan toteaminen, että asiasta ei ole olemassa lainmukaista oikaisumahdollisuutta olisi apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan saatettava sen elimen arvioitavaksi, jonka tehtäviin lain mukaan kuuluu oikaisuvaatimuksen käsittely. Oikeudellisesti perustellumpi menettely olisi siten ollut, että oikaisuvaatimus olisi saatettu teknisen lautakunnan arvioitavaksi. Menettelyllä ei kuitenkaan kyseisessä tapauksessa ollut asian lopputulokseen vaikutusta eikä se voinut vaarantaa kantelijoiden oikeusturvaa.

KuntaL 89 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.