23.10.2003

Toimeentulotuki - Lääkevaihto

Toimeentulotukiasiakkaiden lääkevaihto

Apulaisoikeuskansleri otti toimeentulotukiasiakkaiden lääkevaihtoon liittyviä kysymyksiä käsitelleen lehtiartikkelin johdosta omana aloitteenaan selvitettäväkseen, liittyykö toimeentulotukiasiakkaiden lääkevaihtoon oikeudellisia ongelmia tai menettelyllisiä epäkohtia.

Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan sosiaalitoimiston ei voida katsoa toimivan lääkevaihtoa tai toimeentulotukea koskevan sääntelyn vastaisesti, mikäli sosiaalitoimisto suostuu maksamaan pääsääntöisesti vain halvimpia vaihtokelpoisia lääkevalmisteita silloin, jos lääkkeen määrääjä ei ole kieltänyt vaihtoa. Eri asia on se, että toimeentulotukiasiakkaana oleva potilas saattaa tilanteissa, joissa hän itse kieltää lääkevaihdon, joutua maksamaan hänelle määrätyn lääkkeen ja rinnakkaisvalmisteen erotuksen.

Tilanteita, joissa lääkkeen määrääjä (lääkäri tai hammaslääkäri) on kieltänyt vaihdon halvempaan valmisteeseen, voitiin apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan kuitenkin arvioida toisin. Tältä osin apulaisoikeuskansleri viittasi sosiaali- ja terveysministeriön lausunnossaan esittämään käsitykseen, jonka mukaan sosiaalitoimiston ei näissä tapauksissa pidä kieltäytyä maksamasta kalliimman lääkkeen omavastuuta.

Koska sosiaali- ja terveysministeriö oli lausunnossaan kiinnittänyt huomiota toimeentulotukiasiakkaiden käytännössä heikkoihin mahdollisuuksiin kieltää lääkevaihto ja siihen, että yksittäistapauksessa saattaisi olla toimeentulotuen myöntämistä ohjaavien periaatteiden mukaista korvata reseptin mukainen lääke, vaikkei lääkkeen määrääjä olisi vaihtoa kieltänytkään, apulaisoikeuskansleri katsoi aiheelliseksi esittää ministeriön harkittavaksi, antaako asia sille aihetta kiinnittää kysymykseen huomiota esimerkiksi toimeentulotukea koskevassa ohjeistuksessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti 26.11.2003 päivätyllä kirjeellään, että toimeentulotukiasiakkaiden lääkevaihtoa oli käsitelty ministeriön kuntatiedotteessa, joka oli lähetetty kuntien toimeentulotukiasioita hoitaville toimielimille. Sosiaali- ja terveysministeriö oheisti 10.11.2003 päivätyn kuntatiedotteen apulaisoikeuskanslerille tiedoksi.

L toimeentulotuesta 7 §
Lääkelaki 57 b §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.