09.10.2003

Viran täyttäminen - Viranhakuilmoitus - Ansiovertailu

Viran täyttökriteerit viranhakuilmoituksessa

Apulaisoikeuskansleri totesi, että virkanimityksen valmisteluun kuuluvassa hakijoiden ansiovertailussa keskeinen merkitys tulee olla etukäteen vahvistetuilla valintaperusteilla. Hakijoiden ansioituneisuutta tulee tarkastella erityisesti suhteessa työnantajan etukäteen ilmoittamiin painotuksiin. Koska kantelun tarkoittamassa tapauksessa viran tehtävien menestyksellisen hoitamisen oli katsottu edellyttävän aikaisempaa käytännössä osoitettua kokemusta vaativissa esimiestehtävissä ja koska johtamiskokemusta ja vankkaa vankeinhoitolaitoksen tuntemusta oli erityisesti painotettu ja pidetty jopa ratkaisevina kriteereinä virkaan nimittämisessä, apulaisoikeuskansleri kiinnitti Rikosseuraamusviraston huomiota siihen, että nämä kriteerit olisi ollut perusteltua mainita selkeämmin viranhakuilmoituksessa. Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti huomiota nimitysmuistioiden laatimiseen siten, että hakijoiden samantyyppiset ansiot selostetaan niissä tasapuolisesti, jotta ansioiden objektiivinen vertailu muistion perusteella olisi mahdollista.

PeL 125 §
Valtion virkamiesL 6 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.