03.12.2003

Päätöksen perusteleminen - Viranhaltijan päätös - Järjestetty jätteenkuljetus

Järjestetystä jätteenkuljetuksesta vapauttamista koskeva päätös ja sen perusteleminen

Kunnan yleisten jätehuoltomääräysten mukaan vapautuksen järjestetystä jätteenkuljetuksesta voi myöntää ympäristösihteeri. Ympäristösihteerin tehtäviä hoiti kunnassa rakennustarkastaja. Järjestetystä jätteenkuljetuksesta vapauttamista koskevat päätökset oli allekirjoittanut molempia em. tehtäviä hoitanut henkilö rakennustarkastajan nimikkeellä. Järjestetystä jätteenkuljetuksesta vapauttamista koskevien kielteisten päätösten perusteluksi oli ilmoitettu se jätelain 11 §:n 1 momentista ja kunnan jätehuoltomääräysten 5 §:stä ilmenevä pääsääntö, että jätteen haltijan on liityttävä alueella järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Kantelija oli kuitenkin hakenut jätelain 11 §:n 2 momentin ja kunnan jätehuoltomääräysten 8 §:n mukaista vapautusta tästä yleisestä liittymisvelvollisuudesta. Kysymyksessä oli siten poikkeussäännösten soveltaminen, mutta näitä poikkeussäännöksiä sen paremmin kuin päätöksen perusteena olleita pääasiallisia tosiseikkoja ei ollut perusteluissa mainittu.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan ympäristösihteerin / rakennustarkastajan huomiota kaksoisroolinsa hoitamiseen siten, että mainitut tehtävät pidetään säännösten vaatiessa muodollisesti erillisinä, sekä päätöksen perusteluiden kirjoittamiseen hallintomenettelylain 24 §:n mukaisesti.

HallintomenettelyL 24 §
JäteL 11 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.