06.11.2003

Huomautus - Tuomari - Lautamiehen vastuu

Rangaistusasteikon alittaminen ja lautamiehen vastuu

Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan rikoksesta sakkorangaistukseen, vaikka kyseisen rikoksen rangaistusasteikkona oli määräaikainen vankeus.

Ratkaisua tehtäessä puheenjohtajana toiminut käräjätuomari oli erehdyksessä soveltanut väärän lainkohdan rangaistusasteikkoa ja lisäksi selostanut lautamiehille kyseisen väärän lainkohdan rangaistusasteikon tulevan sovellettavaksi tapauksessa. Käräjätuomarin virheellisen menettelyn ei katsottu täyttävän rikoslain 40 luvun 10 §:ssä mainitun tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistöä, koska teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat kokonaisuutena arvostellen oli vähäinen. Apulaisoikeuskansleri katsoi käräjätuomarin väärää rangaistusasteikkoa soveltaessaan menetelleen kuitenkin sillä tavalla huolimattomasti, että hän antoi käräjätuomarille valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin vastaisesta menettelystä huomautuksen.

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan käräjäoikeuden lautamiesten osalta, että heidän tulisi voida luottaa puheenjohtajan antamaan selontekoon asiassa esiin tulleista oikeudellisista kysymyksistä ja sovellettavista säännöksistä. Jos puheenjohtaja on selonteon antanut, voisi lautamiesten vastuu tulla kysymykseen vain poikkeuksellisesti. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että lautamiehet olivat voineet luottaa käräjätuomarin selostukseen soveltuvasta rangaistusasteikosta. Lautamiehillä ei ollut velvollisuutta oma-aloitteisesti varmistua rangaistusasteikon lainmukaisuudesta, koska asiassa ei ollut tullut esille sellaista, joka olisi antanut heille erityistä aihetta tarkemmin selvittää selostetun rangaistusasteikon oikeellisuutta. Apulaisoikeuskansleri totesi, että lautamiehet eivät sillä tavoin olleet vastuussa käräjäoikeuden ratkaisussa olleesta virheestä, että heihin nähden olisi ollut aihetta toimenpiteisiin.

Valtion virkamieslaki 14 §:n 1 momentti
Rikoslain 40 luvun 10 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.