06.11.2003

Vuositulorajaverokortin antaminen - Ennakonpidätys

Verokorttien muuttaminen

Verotoimiston toimistopäällikön huomiota on kiinnitetty vastaisen varalle siihen, ettei hänen olisi pitänyt hyväksyä vastoin verohallituksen ohjetta verotoimiston palveluksessa olleiden virkailijoiden tekemiä hakemuksia verokorttien muuttamiseksi kuukausitulorajaverokortista vuositulorajaverokortiksi.

Verojohtajan huomiota on kiinnitetty siihen, että annettaessa alaiselle määräys verohallituksen ohjeen vastaisesti verotoimiston virkailijoille annettujen vuositulorajaverokorttien muuttamiseksi takaisin kuukausitulorajaverokorteiksi menettelyssä oli otettava huomioon ennakkoperintälain 18 §:ssä ja hallintomenettelylain 26 §:ssä säädetyt edellytykset, mm. asianosaisen suostumuksen merkitys.

Oikeuskansleri on asiassa hankkimiensa selvitysten johdosta kiinnittänyt verovirastojen ja verotoimistojen huomiota verohallituksen kuukausitulorajaverokortin muuttamisesta vuositulorajaverokortiksi antaman ohjeen noudattamiseen. Yhdenvertaisuusperiaate samoin kuin vaatimus hyvästä hallinnosta edellyttävät, ettei ohjeesta poiketa ilman yksittäisessä tapauksessa selvitettyä perusteltua ja hyväksyttävää syytä. Verohallinnon virkamiesten ja muiden verovelvollisten osalta verokorttien muutosasioissa on noudatettava samoja muutoksen edellytyksenä olevia asiallisia perusteita. Menettelytapaerot (esimiehen hyväksyntä) johtuvat asian laadusta.

Koska asiassa esiintulleilla näkökohdilla saattoi olla merkitystä verolainsäädäntöä kehitettäessä jäljennös oikeuskanslerin antamasta päätöksestä on lähetetty tiedoksi verohallituksen ohella myös valtiovarainministeriölle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.