22.09.2003

Poliisi - Toimivalta - Turvallisuustarkastus - Henkilökohtainen koskemattomuus

Turvallisuustarkastuksen suorittaminen

Moottoripyöräkerhon juhlatilaisuuteen osallistuneelle henkilölle oli suoritettu turvallisuustarkastus. Saadun selvityksen mukaan turvallisuustarkastuksen suorittanut poliisimies oli halunnut keskustella kyseisen henkilön kanssa tämän käyttäytymisestä. Poliisimies katsoi selvityksessä, että "poliisin tulee olla varovainen asioidessaan näiden kerholaisten kanssa, joten käytäntönä on, kun heidän kanssaan asioidaan, tehdään ensin turvatarkastus".

Poliisilain 22 §:n mukaan poliisilla on kiinniottamisen, pidättämisen, vangitsemisen ja säilöönottamisen yhteydessä oikeus tarkastaa henkilö ja hänen mukanaan olevat tavarat. Lisäksi poliisilla on mm. yleisötilaisuuteen osallistuvien turvallisuuden varmistamiseksi oikeus tarkastaa tällaiseen tilaisuuteen saapuva henkilö.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että oikeusvaltioperiaatteen mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin.

Poliisilain 22 §:n mukaisen turvallisuustarkastuksen suorittamisella puututaan keskeisiin perusoikeuksiin kuten henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Näin ollen toimenpiteen edellytyksiin on suhtauduttava korostetun vakavasti, jotta perusoikeuksien merkitys ei vesity.

Apulaisoikeuskanslerin mielestä poliisimiehellä ei saadun selvityksen perusteella ollut poliisilain 22 §:n mukaista perustetta turvallisuustarkastuksen suorittamiseen. Poliisin tarkoituksena ei ole ollut kerholaisen kiinniottaminen eikä kysymys ole ollut poliisilain 22 §:ssä tarkoitetusta tilaisuudesta. Pelkästään se seikka, että poliisimies on pitänyt kerholaista vaarallisena ei ole lain tuntema peruste turvallisuustarkastuksen suorittamiselle. Työturvallisuudenkaan nimissä ei ole ilman nimenomaista lainsäännöstä lupa puuttua toisen perusoikeutena suojattuun oikeuspiiriin.

Apulaisoikeuskansleri saattoi käsityksensä menettelyn lainvastaisuudesta poliisimiehen tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.