15.09.2003

Valituskirjelmä - Väärä tieto

Valituskirjelmään sisältyneistä virheellisestä tiedoista

Kantelussa oli kysymys siitä, että Valtiokonttorin vakuutusoikeudelle osoittamaan valituskirjelmään oli sisältynyt virheellisiä tietoja säännösten soveltamiskäytännöstä. Valituskirjelmän mukaan Valtiokonttori olisi koko kymmenen vuoden valinta-ajan tulkinnut erityistä eläkeikää koskevia säännöksiä vakiintuneesti siten, että valinnan tehdessään henkilön oli oltava alemman eläkeiän tehtävässä. Kantelun mukaan kolmessa tapauksessa ei kuitenkaan näin ollut ollut.

Valtiokonttorin ja valituskirjelmän laatineen virkamiehen antamissa selvityksissä myönnettiin, että kolmessa tapauksessa henkilölle oli myönnetty eläke erityisessä eläkeiässä, vaikka kyseessä olevat henkilöt eivät enää palvelleet erityisen eläkeiän tehtävässä. Apulaisoikeuskansleri kanteluun antamassaan ratkaisussa totesi, että valtion virkamieslain 14 §:n mukaan virkamiehen tulee hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti, mikä sisältää myös sen, että virkamies ei anna viran puolesta laatimissaan asiankirjoissa virheellisiä tietoja. Virkamiehen tulee riittävällä huolellisuudella varmistaa, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita. Apulaisoikeuskansleri antoi valituskirjelmän laatineelle virkamiehelle huomautuksen vastaisen varalle tämän virheellisestä menettelystä.

Valtion eläkelaki 22 §
Valtion eläkeasetus (611/66) 5 §
L valtion eläkelain muuttamisesta (568/1975) 8a §
L valtion eläkelain muuttamisesta (103/1989)
Valtion virkamiesL 14 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.