03.09.2003

Hallintoasian käsittely - Hyvä hallintotapa - Yleinen luottamus

Yleisestä luottamuksesta ministeriön toiminnassa

Ministeriössä oli julistettu haettavaksi työsopimussuhteinen tehtävä. Kelpoisuusvaatimuksiin kuului muun ohella tohtorin tutkinto. Hakijoista yksi ei täyttänyt tätä vaatimusta. Hakuajan päätyttyä tehtävän haku peruutettiin. Samassa yhteydessä ministeriö tilasi rekisteröidyltä yhdistykseltä esiselvityksen. Sen laati mainittu kelpoisuusvaatimuksia täyttämätön hakija, joka oli yhdistyksen palveluksessa.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle ministeriön ja sen asianomaisten virkamiesten huomiota menettelyn puutteellisuuksiin haun peruuttamisessa ja esiselvityksen tilaamisessa. Päätökset oli tehty suullisesti. Asianomainen osastopäällikkö oli jälkikäteen vaadittaessa selvittänyt päätösten sisältöä ja perusteluja. Päätösten (tarkka) päivämäärä ei kuitenkaan ollut selvinnyt. Osastopäällikkö ei myöskään ollut toiminut hyvän hallintotavan mukaisesti, kun hän ei ollut huolehtinut siitä, että päätöksistä olisi ilmoitettu kohtuullisessa ajassa hakijoille tai ainakin kaikille hakumenettelyssä vielä tuolloin mukana olleille. Esiselvityksen tilausmenettely oli ollut asetuksenvastainen sikäli että hankinta-asiakirjoihin ei ollut merkitty, miksi hankinta oli tehty ilman tarjouskilpailua.

Yleisarviona apulaisoikeuskansleri totesi, että ministeriön toimintaan tässä asiassa sisältyi piirteitä, jotka olivat olleet omiaan horjuttamaan yleistä luottamusta siihen, että ministeriö toimii asianmukaisesti. Hän korosti ministeriölle käsityksenään, että ministeriön tasoisen viranomaisen tulee huolehtia tehtävistään niin että mahdollisuuksien mukaan vältytään päätöksessä kuvatuilta yleistä luottamusta vähentäviltä epäilyiltä.

Suomen perustuslaki 21 §
A valtion hankinnoista 3 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.