06.08.2003

Esitutkinta - Poliisi

Poliisin menettely rikosilmoituksen kirjaamisessa

Poliisilaitoksen antaman selvityksen mukaan kantelijan 4.3.2002 poliisille tekemä rikosilmoitus oli kirjattu vasta 28.4.2003 oikeuskanslerinvirastosta tulleen puhelintiedustelun johdosta. Asia kirjattiin ns. S-ilmoituksena, ja siitä tehtiin samana päivänä päätös olla toimittamatta esitutkintaa. Poliisin antamassa selvityksessä todettiin muun muassa, että ilmoituksen tarkoittamaa asiaa ei ollut pidetty kiireellisenä ja että asiaa oli alustavasti selvitetty mm. neuvotteluin Keskusrikospoliisin tutkijoiden kanssa.

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 1 §:n 1 momentin säännöksen olevan sillä tavoin ehdoton, että esitutkintaviranomaiselle tehty ilmoitus on viipymättä kirjattava. Sen jälkeen voidaan tarvittaessa tehdä alustavia selvittelyjä ja tilanteen kartoituksia sen arvioimiseksi, onko esitutkinnan aloittamiskynnys ylittynyt. Apulaisoikeuskansleri saattoi tämän käsityksensä asianomaisen poliisipäällikön ja tutkinnanjohtajan tietoon.

A esitutkinnasta ja pakkokeinoista (575/1988) 1 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.