28.08.2003

Esitutkinta - Poliisi - Rikosilmoitus

Rikosilmoituksen kirjaaminen

Kantelija oli esitutkinnassa antamansa loppulausuman yhteydessä tehnyt toista asiaa koskevan rikosilmoituksen. Poliisi oli ilmoittanut kantelijalle, että hänen esitutkinnassa antamansa loppulausuman yhteydessä tehtyjä toista asiaa koskevia rikosilmoituksia ei oteta huomioon. Kantelijaa oli pyydetty toimittamaan uudet erilliset rikosilmoitukset.

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 1 §:n 1 momentin säännöksen olevan sillä tavoin ehdoton, että esitutkintaviranomaiselle tehty ilmoitus on viipymättä kirjattava. Apulaisoikeuskansleri saattoi asianomaisen poliisipäällikön ja tutkinnanjohtajan tietoon käsityksensä siitä, että paremmin esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen mukaista toimintaa olisi ollut kirjata ilmoitukset ja pyytää tarvittaessa niiden täydentämistä.

A esitutkinnasta ja pakkokeinoista (575/1988) 1 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.