21.08.2003

Takavarikko - Pakkokeino - Sivullissuoja

Rikoskomisarion menettely anastettujen tavaroiden palauttamisessa

Rikoskomisario oli kahdessa eri tapauksessa rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 11 §:ään viitaten päättänyt panttilainakonttorissa pantattuna olleen anastetuksi epäillyn omaisuuden palauttamisesta anastuksen kohteeksi joutuneelle vaikka pantinhaltija vastusti luovuttamista.

Toisessa tapauksessa rikoskomisario oli ottanut pantatun omaisuuden poliisin haltuun ja luovuttanut sen omistajalleen tekemättä mitään takavarikkopäätöstä, vaikka poliisi pakkokeinolain 4 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan saa ottaa omaisuutta haltuunsa ainoastaan takavarikoimista varten.

Toisessa tapauksessa oli pantatun omaisuuden takavarikko suoritettu asianmukaisesti. Päättäessään esitutkinnan aikana kumota takavarikon ja luovuttaessaan pantinhaltijan tahdon vastaisesti omaisuuden sille, jolta sen epäiltiin joutuneen pois rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 11 §:ssä mainitun rikoksen kautta, rikoskomisario sen sijaan menetteli virheellisesti. Hän laiminlöi noudattaa pakkokeinolain 4 luvun 17 §:n 1 momentista ilmenevää oikeusohjetta, jonka mukaan esinettä, jota useammat ovat vaatineet itselleen on takavarikon kumoamisesta huolimatta pidettävä edelleen poliisin hallussa, kunnes riita paremmasta oikeudesta on ratkaistu.

Apulaisoikeuskansleri saattoi käsityksensä rikoskomisarion virheellisestä menettelystä tämän tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.