14.08.2003

Asiakaspalvelu - Kansaneläkelaitos - Ohjeet

Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistojen ohjeistuksesta ja asiakaspalvelusta

Kantelussa oli kysymys Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta ja sairausvakuutuslain mukaisista etuisuuksista henkilön ulkomailla olon aikana. Ensisijaisesti asiassa kuitenkin oli kysymys Kansaneläkelaitoksen paikallistoimiston menettelystä ja siitä, minkälainen tapaukseen sovellettavan lainsäädännön tuntemus ja tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen tarvittava ohjeistus paikallistoimistossa on ollut käytettävänä.

Apulaisoikeuskansleri totesi kanteluun antamassaan ratkaisussa, että asiakkaan neuvonta muun muassa siinä suhteessa, ketkä kuuluvat Suomen sosiaaliturvan piiriin, olisi tullut hoitaa selkeämmin ja joutuisammin. Vastaavanlaisten ongelmien välttämiseksi ja Kansaneläkelaitoksen eri paikallistoimistojen käytäntöjen yhtenäistämiseksi Kansaneläkelaitoksen olisi aiheellista arvioida paikallistoimistoilleen antamiensa soveltamisohjeiden riittävyyttä ja mahdollista täydentämisen tarvetta. Apulaisoikeuskansleri saattoi tämän käsityksensä Kansaneläkelaitoksen tietoon.

Asetus (ETY) nro 1408/71
L asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.