08.08.2003

Esitutkinta - Laillisuusvalvontakantelu

Esitutkinnan loppuun saattaminen asiassa, jossa oli tehty kantelu myös oikeuskanslerille

Kanteluasiassa antamassaan päätöksessä apulaisoikeuskansleri on lausunut, että laillisuusvalvojalle tehty kantelu ei ole lainmukainen peruste olla noudattamatta esitutkintalain 6 §:ään sisältyvää periaatetta, että esitutkinta on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä. Jos esitutkintaviranomainen jäisi odottamaan kanteluratkaisua, sotisi tämä niitä tavoitteita vastaan, joihin mahdollisimman joutuisalla esitutkinnan toimittamisella pyritään. Erityisesti tapauksissa, joissa esitutkintaviranomaiselle tehty rikosilmoitus koskee samaa laillisuusvalvojan valvontaan kuuluvaa asiaa kuin kantelu (yleensä siis virkarikosepäily), on yleensä suositeltavaa, että esitutkintaviranomainen on yhteydessä laillisuusvalvojaan. Omin päin esitutkintaviranomaisen ei pidä jättää tutkintaa odottamaan kanteluasian käsittelyä.

Tässä tapauksessa poliisille tehty rikosilmoitus koski yksityisen yrityksen työntekijän tekemäksi väitettyä rikosta eli sellaista rikosepäilyä, jonka tutkiminen ei kuulu oikeuskanslerin toimivaltaan.

Kun apulaisoikeuskanslerin asiassa oikeana pitämä menettelytapa oli saatettu suullisesti esitutkinnan johtajana toimineen ylikonstaapelin tietoon, esitutkinta oli saatettu päätökseen. Sen vuoksi apulaisoikeuskansleri on katsonut, ettei asia antanut aihetta muuhun, kuin että hän on saattanut tässä esitetyn käsityksensä asianomaisen poliisilaitoksen tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.