05.08.2003

Jäte

Maatuvien jätteiden aiheuttamasta ympäristön roskaantumisesta

Oikeuskansleri on lähettänyt ympäristöministeriölle ja Suomen Kuntaliitolle jäljennöksen kanteluun antamastaan päätöksestä maatuvien jätteiden aiheuttamaa ympäristön roskaantumista koskevassa asiassa. Voimassa olevan lainsäädännön ja kunnallisten jätehuoltomääräysten nojalla eloperäisen piha- ja puutarhajätteen pienimuotoista sijoittamista maahan ja avokompostointia pidetään yleisesti ottaen sallittuna tietyin edellytyksin. Kantelussa oli esitetty huomion arvoisia näkökohtia tällaisen toiminnan ympäristölle aiheuttamista haitoista. Niillä saattoi olla merkitystä asiaa koskevaa lainsäädäntöä ja kunnallisia määräyksiä annettaessa sekä valvonnan järjestämisessä. Sen vuoksi asia on saatettu ympäristöministeriön ja Suomen Kuntaliiton tietoon niiden mahdollisesti tarpeelliseksi katsomia toimenpiteitä varten.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.