05.08.2003

Kieli - Virantäyttö

Kielitaidon painottaminen viranhakuilmoituksessa

Valtakunnansyyttäjänvirasto oli ilmoittanut kihlakunnansyyttäjän viran täyttämisestä. Viranhakukuulutuksessa oli ilmoitettu, että ruotsin kielen täydellinen hallinta luetaan hakijalle eduksi. Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa kuulutusta epäiltiin lainvastaiseksi, koska laki ei tuntenut tuollaista kelpoisuusehtoa. Ehto oli kantelun mukaan suomenkielisiä hakijoita syrjivä.

Oikeuskansleri totesi ratkaisussaan, ettei ruotsin kielen täydellistä hallintaa ollut asetettu ilmoituksessa muodolliseksi kelpoisuusvaatimukseksi. Kysymys oli sellaisen seikan esiintuomisesta, jolla oli merkitystä virantäytössä hakijoiden keskinäisiä ansioita vertailtaessa. Kyseinen ero ilmeni selvästi viranhakuilmoituksesta, joka ei ollut erehdyttävä. Valtakunnansyyttäjänvirasto oli voinut mainita sanotusta seikasta.

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa uudessa 1.1.2004 voimaan tulleessa laissa (424/2003) on nimenomaisesti säädetty, että viranhakuilmoituksessa on mainittava työtehtävien edellyttämästä taikka palvelukseen otettaessa eduksi luettavasta kielitaidosta. Kyseinen asia ratkaistiin aikaisemman lainsäädännön nojalla, jonka tulkinnassa oli päädyttävä samaan lopputulokseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.