05.08.2003

Asiakirja - Asianosaisjulkisuus - Esittelymuistio

Ulkoasiainministeriön valinta- ja koulutuslautakunnan valmisteluasiakirjan tietojen luovuttaminen asianosaiselle

Ulkoasiainministeriön hallinnollinen osasto oli ministeriön valinta- ja koulutuslautakunnan pyynnöstä laatinut muistion erään määräaikaisessa ulkoasiainsihteerin virkasuhteessa ulkomaanedustustossa toimineen harjoittelusta. Asiakirjaan oli koottu tietoja asianosaisen kuulemisesta, esimiesten arvioista, työtovereiden lausumista ja edustuston kanssa yhteistyöprojektissa mukana olleen yhdistyksen työntekijän kirjeenvaihdosta. Muistio sisälsi näin ollen tietoa lähinnä asianomaisen harjoittelun sisällöstä ja sen aikaisista tapahtumista. Muistio ei sen sijaan sisältänyt siihen kirjattujen asioiden todistusarvoa koskevaa punnintaa, asian oikeudellista arviointia koskevaa ainesta, ratkaisuehdotusta tai muuta valinta- ja koulutuslautakunnassa tehtävää asian arviointia ja ratkaisua välittömästi tukevaa ainesta. Oikeuskansleri katsoi, että ministeriön hallinnollisen osaston muistio ei sisältänyt sellaisia seikkoja, joita tarkoitetaan asiakirjajulkisuuslain 11 §:n 2 momentin 3 kohdassa, joten se olisi voitu antaa asianosaiselle jo ennen asian ratkaisemista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.