22.07.2003

Hallintomenettely - Kirjeeseen vastaaminen

Kirjeeseen vastaaminen

Kantelukirjoituksen mukaan väestörekisterikeskus ei ollut vastannut kantelijan kirjeeseen.

Saadusta selvityksestä ilmeni, että kantelijalle oli vastattu nyt puheena olevassa asiassa sekä suoraan että välillisesti muille viranomaisille annettujen selvitysten kautta, myös suullisesti. Nyt samaan asiaan vastaamista ei ollut enää pidetty tarkoituksenmukaisena.

Asiassa ei apulaisoikeuskanslerin mukaan ollut epäilystä siitä, ettei kantelija jo olisi saanut tiedusteluunsa asiallista ja perusteellista vastausta. Väestörekisterikeskuksen selvityksestä kuitenkin ilmeni, että väestörekisterikeskus oli oma-aloitteisesti vastannut kantelijalle kirjallisesti edellisen kerran yli 12 vuotta sitten myöhempien vastausten ollessa lähinnä selvityksiä muille viranomaisille tehtyihin selvityspyyntöihin. Edellisestä nyt puheena olevaa asiaa koskevasta kirjallisesta vastauksesta - sisäasiainministeriölle toimitetun kirjallisen selvityksen muodossa - oli siitäkin kulunut jo yli kahdeksan vuotta.

Väestörekisterikeskuksen menettelyn asianmukaisuutta voitiin pitää hyvän hallinnon näkökulmasta tulkinnanvaraisena. Perusoikeuksien ja eritoten hyvän hallinnon toteutumisen näkökulmasta apulaisoikeuskansleri piti perustellumpana menettelynä ajan kulumisesta johtuen sitä, että kirjeeseen joka tapauksessa olisi vastattu lyhyesti esimerkiksi viittaamalla aiempiin vastauksiin. Tällöin kirjeen lähettäjä ei olisi jäänyt epätietoiseksi siitä, mitä hänen kirjeelleen oli viranomaisessa tapahtunut. Näin olisi myös ehkä voitu välttyä jopa siltä, että asiaa enää enemmälti olisi jouduttu kanteluteitse jälkikäteen selvittelemään. Apulaisoikeuskansleri saattoi käsityksensä väestörekisterikeskuksen tietoon.
PL 21 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.