13.08.2003

Sidonnaisuus - Esteellisyys - Virkamies

Työsuojelupiirin päällikön sidonnaisuuksista

Työsuojelupiirin päällikön virkaan kärkihakijaksi nousseella viranhakijalla oli muun muassa seuraavat kunnalliset luottamustoimet:
Kaupunginhallituksen jäsenyys
Kaupunginvaltuuston jäsenyys
Kunnallisen ammattikorkeakoulun johtokunnan jäsenyys.

Työsuojelupiirin työsuojelutoimisto vastaa alueellaan työolojen kehittämisestä ja valvonnasta. Työsuojelupiirin toimistolle kuuluvat asiat ratkaisee työsuojelupiirin päällikkö. Työsuojeluvalvonnan toimeenpanossa työsuojeluviranomaisella on asian niin vaatiessa oikeus ryhtyä työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta annetun lain 3 luvun mukaisiin toimenpiteisiin ja päättää lain mukaisista pakkokeinoista. Asianomaisella työsuojelupiirin toimistolla on näin piirin alueella toimiviin työnantajiin lain mukainen valvontavelvollisuus ja laissa säädetyt tarvittaessa pakkotoimenpiteitä sisältävät toimivaltuudet. Tarvittavien toimenpiteiden harkinnassa ja toimenpiteistä päättämisessä työsuojelupiirin päälliköllä on työsuojelupiirin työsuojelutoimiston ylimpänä virkamiehenä työsuojeluhallinnosta annetussa asetuksessa säädetty keskeinen asema.

Työsuojelupiirin päällikön vetäytyminen virkavelvollisuuksiin kuuluvasta päätöksenteosta saisi tulla kyseeseen vain ennalta arvaamattomissa yksittäisissä tapauksissa. Rakenteellista esteellisyyttä tai sidonnaisuutta johonkin valvonnan kohteena olevaan työnantajaan ei saisi olla. Kaupunkiin kohdistuvassa työsuojelutoiminnassa valvonnan kohteena on asianomaisen lautakunnan tai hallintoviraston alaisena toimiva rajattavissa oleva työpaikka. Kaupunginvaltuuston jäsenyys ei muodosta piiripäällikölle valtion virkamieslain 8 a §:ssä tarkoitettua sidonnaisuutta. Myös kaupunginhallitus kaupungin yleishallinnon ylimpänä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä on toimialaltaan sillä tavoin yleinen, että työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta annetun lain mukaisten työsuojelutoimenpiteiden kohdistaminen välittömästi siihen voivat tulla kyseeseen varsin poikkeuksellisesti.

Kahden kaupungin ylläpitämä ammattikorkeakoulu on hallinnollisesti rajattu itsenäinen työnantaja ja työpaikka, jonka virkamies- ja luottamusmiesjohto ovat vastuussa työsuojelun toteutumisesta työpaikalla. Vakavammissa työsuojelutapauksissa kysymys voi olla myös oppilaitoksen johtokunnan vastuusta. Oppilaitoksen henkilökunnan menettelyä koskevissa lievemmissä työsuojelutapauksissa työsuojelupiirin päällikön johtokunnan jäsenyys voisi muodostaa sellaisen lojaliteettiepäilyn, että päällikön tulisi vetäytyä virkavelvollisuuksiinsa kuuluvan asian käsittelystä. Tämän vuoksi on pidettävä asianmukaisena, että asianomainen ennen virkanimitystä ilmoittaa pyytävänsä eroa kyseisen ammattikorkeakoulun johtokunnan jäsenyydestä.

Valtion virkamieslaki 8 a §
Hallintomenettelylaki 10 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.