30.06.2003

Huolellisuus asian käsittelyssä - Kirjaaminen

Saapuvien asioiden käsitteleminen

Kantelija ei ollut saanut vastausta sisäasiainministeriöön toimittamaansa sisäasiainministerille osoitettuun kanteluun, jossa arvosteltiin keskusrikospoliisin eräässä asiassa tekemää päätöstä olla toimittamatta esitutkintaa ja pyydettiin ministeriä myötävaikuttamaan siihen, että asiassa toimitettaisiin esitutkinta.

Ministerin erityisavustajana toiminut neuvotteleva virkamies oli heti kantelun saapumisen jälkeen ilmoittanut kantelijalle siirtävänsä kantelun sisäasiainministeriön poliisiosaston käsiteltäväksi.

Poliisiosaston antaman selvityksen mukaan se sai tiedon neuvottelevan virkamiehen kirjeestä vasta puoli vuotta myöhemmin oikeuskanslerinvirastosta tapahtuneen yhteydenoton perusteella.

Sisäasiainministeriön antaman selvityksen mukaan asiassa oli aiheutunut sekaannusta siitä, että kantelua ei ole aikanaan kirjattu ministeriön asiankäsittelyjärjestelmään. Sisäasiainministeriön sisäisen määräyksen mukaan "Esittelijän tai muun valmistelijan on huolehdittava siitä, että asiankäsittelyjärjestelmään tai muuhun rekisteriin saadaan tieto asian vireille tulosta tai asiakirjojen saapumisesta ministeriöön, jos osastolle suoraan jaettu posti sisältää asiakirjoja, jotka on määrätty kirjattaviksi". Selvityksen mukaan sisäasiainministeriön tarkoituksena on "kiinnittää kaikkien ministeriössä työskentelevien (myös ministereiden ja heidän erityisavustajiensa) erityistä huomiota edellä mainittuun määräykseen hyvän tiedonhallintatavan varmistamiseksi myös niissä tapauksissa, joissa asiakirjat eivät tule ministeriön kirjaamon kautta".

Kun asiakirjaliikenteessä ilmenneisiin epäkohtiin oli jo puututtu sisäasiainministeriön sisällä, eikä apulaisoikeuskanslerin sijaisella ollut aihetta epäillä, että kantelun käsittelemisessä poliisiosastossa olisi aiheettomasti viivytelty, tyytyi hän kiinnittämään sisäasiainministeriön huomiota huolellisuuteen sinne saapuvien asioiden kirjaamisessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.