30.06.2003

Päätöksen perusteleminen - Ratkaisun perusteleminen/perustelut

Kantelu työvoima- ja elinkeinokeskuksen päätöksen perusteluista

Hallintomenettelylaki edellyttää, että päätös on perusteltava. Hallituksen esityksessä eduskunnalle hallintomenettelylaiksi todetaan, että hallintopäätökselle olisi esitettävä tosiasiaperustelu ja oikeudellinen perustelu. Perustelemisvelvollisuuteen ei vaikuta, onko asia ratkaistu laillisuus- vai tarkoituksenmukaisuusharkinnan nojalla.

Kysymyksessä oli yritystoiminnan tukemisesta annetun lain mukaisen valtionavustuksen myöntäminen. Laissa oli säädetty tuen myöntämisperiaatteet. Työvoima- ja elinkeinokeskus käsitteli hakemuksen ja teki päätöksensä sille myönnetyn harkintavallan puitteissa. Työvoima- ja elinkeinokeskus ei ollut jättänyt päätöstä perustelematta, mutta päätös oli perusteltu hyvin niukasti.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen on viitaten perustuslain ja hallintomenettelylain säännöksiin todennut, että oikeusturvan kannalta on erityisen tärkeää, että hallintopäätöksen perustelut ovat riittävän tarkat ja yksityiskohtaiset. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen päätöksessä olisi ollut paikallaan vastata esitettyä yksityiskohtaisemmin perusteluin.

PL 21 § 2 mom ja HallintomenettelyL 24 § 1 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.