16.06.2003

Päätöksen perusteleminen - Perusteen asianmukaisuus - Kulttuurilehtitukipäätös

Kulttuurilehtituen jakamisen perusteet ja hylkäävän päätöksen perustelut

Opetusministeriö oli päätöksellään hylännyt lehden hakemuksen kulttuurilehtituen saamisesta lähinnä määrärahan riittämättömyyteen perustuvan harkinnan perusteella. Ministeriöstä saadun tiedon mukaan ministeriö oli päätöstä tehdessään yhtynyt asiassa lausunnon antaneen kulttuurilehtilautakunnan esitykseen, jonka mukaan avustushakemus tulisi hylätä lehden sanomalehdenomaisuuden vuoksi.

Oikeuskansleri on kiinnittäen huomiota ministeriön päätöksen kirjoitustapaan lausunut, että päätöksestä sai sen käsityksen, että hakemus olisi sinällään ollut hyväksyttävissä, mutta hylättiin päätöksestä ilmeneviin, lähinnä määrärahan riittämättömyyteen perustuvan harkinnan perusteella. Lautakunnan peruste, joka perustui lautakunnan omaan käytäntöön, ei ilmennyt päätöksestä. Koska perustetta ei ole esitetty ministeriön ohjeissa, on ymmärrettävää, ettei sitä oltu mainittu päätöksessä. Tästä johtui, että hakijan oli saadakseen tiedon hakemuksen todellisesta hylkäämisperusteesta tullut tiedustella asiaa ministeriöstä.

Oikeuskanslerin mielestä voidaan katsoa, ettei ministeriön päätös ollut hyvin sopusoinnussa sen hallintomenettelylain 24 §:n 1 momentissa lausutun vaatimuksen kanssa, että päätöksessä tulisi ilmoittaa sen perusteena olevat pääasialliset tosiseikat. Säännöksen tarkoituksena on, että juuri asianosainen saa päätöksestä - ilman että asiaa täytyy erikseen tiedustella - tiedon muun muassa siitä, mitkä näkökohdat ovat olleet ratkaisevia päätöstä tehtäessä. Näillä tiedoilla on merkitystä hakijan harkitessa, paitsi oikaisu- ja valitusmenettelyä - julkaisutoimintaa koskevia muutoksia, joilla vastainen hakemus voitaisiin hyväksyä.

Siitä, että perusteella "sanomalehdenomaisuus" on ollut ilmeistä vaikutusta hakemusten keskinäistä tärkeysjärjestystä punnittaessa ja siten myös tosiasiallista vaikutusta päätöksentekoon, päätöksessä on vielä todettu, että peruste on varsin epämääräinen eikä sitä voitaisi käyttää esimerkiksi säädöstasolla. Näin ollen perusteen käyttämistä epävirallisenakin perusteena, jos sillä on kuitenkin tosiasiallista vaikutusta päätöksentekoon, ei voida pitää hyväksyttävänä.

Oikeuskansleri on saattanut havaintonsa ja käsityksensä opetusministeriön tietoon. Samalla ministeriön harkittavaksi on esitetty, olisiko puheena olevaa valtionavustusmenettelyä ja siinä käytettäviä perusteita edelleen syytä kehittää ja täsmentää.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.