05.06.2003

Sairausvakuutus - Äitiyspäiväraha - Perustoimeentuloturva

Äitiyspäivärahan vähimmäismäärän tarkistaminen

Äitiyspäivärahan vähimmäismäärä oli sairausvakuutuksen päivärahaetuuksia koskevan lainsäädännön uudistamisessa alennettu 60 markkaan päivältä. Tuki oli samansuuruinen kuin kotihoidon tuen perusosan määrä. Äitiyspäivärahan vähimmäismäärä oli kuitenkin huomattavasti alhaisempi kuin työttömyysturvan peruspäivärahan määrä. Äitiyspäivärahan alhaisuus koski kipeimmin sellaisia edunsaajia, joilla ei ollut äitiyspäivärahan lisäksi muita tuloja. Tällaisia oli muun muassa kantelussa mainitut ennen lapsen syntymää työttömyysturvan peruspäivärahaa saaneet yksinhuoltajat. Myös edunsaajien yhdenvertaisuuden kannalta oli pidettävä epäjohdonmukaisena, että samantyyppisessä elämäntilanteessa olevien edunsaajien perustoimeentuloturvan tasossa oli huomattavia eroja ja perheen kasvaessa sen yhteiskunnalta lain mukaan saamat perustoimeentuloturvaetuudet olennaisesti vähenivät. Oikeuskansleri esitti sosiaali- ja terveysministeriölle äitiyspäivärahan vähimmäismäärää koskevien sairausvakuutuslain säännösten tarkistamista.

Perustuslain 19 § 2 momentti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.