29.04.2003

Opiskelijoiden terveydenhuolto - Kansanterveyslaki - Sosiaali - ja terveysministeriö

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden asema terveydenhuoltojärjestelmässä

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto oli pyytänyt tutkimaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden asemaa terveydenhuoltojärjestelmässä.

Oikeuskansleri totesi päätöksessään, että ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskelijaterveydenhuolto ei ollut kaikilta osin toteutunut kansanterveyslain edellyttämällä tavalla. Sosiaali- ja terveysministeriö oli kuitenkin jo puuttunut asiaan 19.3.2002 päivätyllä kirjeellään ja asiasta oli 31.12.2002 valmistunut ministeriön opiskelijaterveydenhuollon tilaa koskeva selvitys, jonka perusteella ministeriö oli ilmoittanut laativansa yhdessä opetusministeriön ja Suomen Kuntaliiton kanssa ohjeistuksen opiskelijaterveydenhuollon tavoitteista, sisällöstä ja toteuttamisesta, missä yhteydessä puututaan erityisesti eri oppilaitoksissa opiskelevien nuorten eriarvoiseen kohteluun palveluiden saatavuuden ja maksullisuuden suhteen ja selvitetään myös mahdolliset säädösmuutostarpeet. Koska ministeriössä oli jo käynnistetty jatkotoimenpiteet opiskelijaterveydenhuollon kehittämiseksi ja tässä yhteydessä oli mahdollisuus korjata käytännössä ilmenneet puutteet myös yhdenvertaisten edellytysten takaamiseksi opiskelijaterveydenhuollon palveluihin, asia ei antanut aihetta oikeuskanslerin enempiin toimenpiteisiin.

KansanterveysL 14 § 1 momentti 6 kohta (647/1998)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.