22.04.2003

Työvoima - ja elinkeinokeskus - Kirje - Vastaaminen

Viranomaiselle lähetettyyn kirjeeseen vastaaminen

Kantelija oli lähettänyt lääninhallitukselle 28.6.1999 päivätyn kirjoituksen, jossa hän oli tiedustellut, oliko hänen harjoittamallaan yritystoiminnalla viranomaisen asettamia esteitä. Lääninhallitus oli siirtänyt kantelijan kirjelmän toimivaltaansa kuulumattomana työvoima- ja elinkeinokeskukselle.

Työvoima- ja elinkeinokeskus oikeuskanslerinvirastolle 21.10.2002 antamassaan selvityksessä vastasi kantelijan kirjoituksessaan esittämään tiedusteluun.

Vaikka kantelijan lääninhallitukselle osoittamassa ja työvoima- ja elinkeinokeskukselle siirtämässä kirjoituksessa esitetty tiedustelu on ollut jossakin määrin tulkinnanvarainen ja epäselvä, apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan hyvän hallinnon vaatimus olisi kuitenkin edellyttänyt, että kirjoituksessa esitettyyn tiedusteluun olisi annettu tiedustelijalle kirjallinen vastaus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.