03.04.2003

Työvoimapoliittinen lausunto - Työvoimatoimikunta

Työvoimatoimikunnan työvoimapoliittisten lausuntojen ristiriitaisuus

Työvoimatoimikunta oli antanut kaksi lausuntoa, joista ensimmäisessä oli todettu, että asia oli mahdollista ottaa uuteen käsittelyyn, mikäli kantelija toimittaisi työsuhdeasiaansa koskevan haastehakemuksen työvoimatoimikunnalle. Kantelijan toimittama selvitys ei kuitenkaan antanut aihetta lausunnon muuttamiseen.

Ensi sijassa kyse oli siitä, oliko tapauksessa tullut soveltaa työttömyysturvalain 9 §:n 1 vai 2 momenttia. Tämä oli merkityksellistä sikäli, että 2 momentin mukaisessa menettelyssä kolmen kuukauden karenssia ei välttämättä aseteta, mikäli irtisanominen oli riitautettu, eikä riitauttaminen ollut ilmeisen perusteeton. Työvoimatoimikunta oli soveltanut 1 momenttia, kun taas työttömyysturvalautakunta oli päätynyt siihen, että tapaukseen tuli sovellettavaksi 2 momentti.

Oikeuskansleri on päätöksessään katsonut, että tapaus on siinä määrin tulkinnanvarainen, ettei ole yksiselitteisesti selvää, että työvoimatoimikunta olisi käyttänyt väärin harkintavaltaansa tai soveltanut lakia väärin. Hyvän hallinnon kannalta on kuitenkin asianmukaista, että puheena olevien lausuntojen kaltaiset oikeudellisesti toista elintä sitovat lausunnot perustellaan asianmukaisesti. Työvoimatoimikunnan työvoimapoliittiset lausunnot eivät olleet oikeuskanslerin mielestä asianmukaisesti perustellut.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.