03.04.2003

Hyvän hallinnon takeet - Asianmukainen ja joutuisa käsittely - Valtiovarainministeriö

Hakemuksen käsittelyn viipymisestä

Yhtiön veronhuojennushakemus oli ollut vireillä Tullihallituksessa 11.12.1995 - 24.9.1996 ja sieltä siirrettynä valtiovarainministeriössä 25.9.1996 - 8.2.2001. Ministeriössä hakemus oli diarioitu 25.2.1999.

Oikeuskansleri on todennut, että hakemuksen käsittelyaika valtiovarainministeriössä oli kohtuuttoman pitkä. Ministeriö ei selvityksessään ollut tuonut esiin mitään sellaista, minkä johdosta sanottua pitkää käsittelyaikaa olisi pidettävä perusteltuna. Näin ollen kantelija ei ollut saanut asiaansa ministeriössä käsitellyksi Suomen perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaisesti "ilman aiheetonta viivytystä".

Ministeriö on velvollinen huolehtimaan siitä, että myös kirjaamon ohi ministeriöön tulevat asiat käsitellään kohtuullisessa ajassa. Tämä edellyttää selkeitä ohjeita, joiden noudattamista asianmukaisesti valvotaan.

Oikeuskansleri on kiinnittänyt vastaisen varalle ministeriön huomiota perustuslain 21 §:n 1 momentin asianmukaista ja joutuisaa käsittelyä koskevan säännöksen noudattamisen tärkeyteen.

Suomen perustuslaki 21 § 1 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.