04.04.2003

Poliisi - Rikosilmoitus - Rekisteröinti

Rikosilmoituksen rekisteröiminen

Kantelija oli tehnyt poliisilaitokselle rikosilmoituksen väärästä ilmiannosta. Poliisi piti ilmoitusta lähinnä reaktiona vastapuolen aiemmin tekemälle rikosilmoitukselle ja liitti sen alkuperäistä rikosta koskevaan esitutkintapöytäkirjaan rekisteröimättä sitä erikseen ja ryhtymättä suorittamaan erillistä esitutkintaa. Näistä ratkaisuista ei myöskään erikseen ilmoitettu asianomistajalle.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi kannanotossaan, että kantelijan poliisilaitokselle tekemä ilmoitus olisi esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun asetuksen 1 §:n mukaan tullut viipymättä kirjata omaksi asiakseen. Sinänsä ei ollut aihetta epäillä, että poliisi olisi ylittänyt esitutkintalain 2 §:ssä säädetyn harkintavaltansa jättäessään kyseisen ilmoituksen johdosta esitutkinnan suorittamatta. Tästä olisi kuitenkin esitutkintalain 43 §:n 3 momentin mukaan tullut viipymättä ilmoittaa asianomistajalle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.