28.05.2003

Toimeentulotuki - Kirjallinen päätös - Neuvonta

Kirjallisen päätöksen ja oikeiden neuvojen antaminen toimeentulotukea koskevassa asiassa

Kantelukirjoituksessa arvosteltiin sosiaalikeskuksen menettelyä. Toimeentulotuen hakija ei ollut saanut riittäviä neuvoja toimeentulotuen saamisen edellytyksistä eikä hänelle ollut annettu toimeentulotukihakemusta hylättäessä kirjallista päätöstä.

Apulaisoikeuskansleri lausui käsityksenään, että toimeentulotukea koskevaan hakemukseen olisi tullut antaa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 6 §:ssä ja hallintomenettelylain 23 ja 24 §:ssä tarkoitettu kirjallinen päätös muutoksenhakuohjeineen. Näin olisi tullut menetellä siitä huolimatta, että toimeentulotukihakemuksen käsittely ratkaisuineen oli selvitetty kirjeitse toimeentulotuen asiakkaalle ja ettei asiakas ollut nimenomaisesti pyytänyt kirjallista päätöstä. Kirjallisesta päätöksestä käyvät parhaiten ilmi seikat, mitkä ovat päätöksen perustelut ja mihin säännöksiin päätös perustuu. Päätökseen on myös liitettävä muutoksenhakua koskeva ohjaus.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti myös sosiaalikeskuksen huomiota siihen, että toimeentulotuen asiakkaalle annetaan oikeita ja riittäviä neuvoja toimeentulotuen saamisen edellytyksistä.

Suomen perustuslaki 21 §
Hallintomenettelylaki 23 ja 24 §
L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 5 ja 6 §
L toimeentulotuesta 24 §
Sosiaalihuoltolaki 45 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.