28.05.2003

Oikeudenkäyntimaksu - Muutoksenhakuohjaus

Oikeudenkäyntimaksua koskeva muutoksenhakuohjaus

Kanteluasiaa tutkittaessa ilmeni, että hallinto-oikeuden asian käsittelystä perimää oikeudenkäyntimaksua koskevassa muutoksenhakuohjauksessa on ollut puutteita ja että käytännöt ovat lisäksi vaihdelleet hallinto-oikeuksittain. Tämä on apulaisoikeuskanslerin mukaan johtunut osaltaan siitä, ettei tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 10 §:ssä eikä mainitun lain nojalla annetun asetuksen 9 §:ssä ole asiasta erikseen säädetty. Siitä ei myöskään ole ollut olemassa oikeusministeriön ohjeistusta tuomioistuimille.

Päätöksessään apulaisoikeuskansleri totesi, että käytännön vaihtelevuus hallinto-oikeuksittain on perustuslain 6 §:n mukaisen yhdenvertaisuuden kannalta epätyydyttävä asiaintila. Ohjauksen antamisen jättäminen sen varaan, että asiakas tyytymättömänä määrättyyn maksuun ehkä sattumanvaraisestikin havaitsee oma-aloitteisesti ottaa yhteyttä maksun määränneeseen viranomaiseen, ei ole asianmukaista myöskään perustuslain 21 §:n tarkoittamien oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeiden näkökulmasta.

Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri esitti valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 7 §:n nojalla oikeusministeriölle, että se harkitsisi toimenpiteitä oikeudenkäyntimaksuja koskevan muutoksenhakuohjauksen yhdenmukaistamiseksi.

Nyt tutkitussa asiassa kysymykseen otettiin kantaa nimenomaisesti vain hallinto-oikeuksien osalta. Koska ongelma saattoi apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan olla yhtä lailla ajankohtainen myös muissa tuomioistuimissa ja niissä oikeushallintoviranomaisissa, joiden perimiä suoritteita edellä mainittu laki koskee, ministeriötä pyydettiin kiinnittämään huomiota asiaan myös niiden osalta.

Oikeusministeriön tuli ilmoittaa vuoden 2003 loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin se oli asiassa ryhtynyt.

PeL 6 §
PeL 21 §
L tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 10 §
A tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 9 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.