08.05.2003

Työvoimapoliittinen lausunto - Työvoimatoimikunta

Työvoimapoliittisen lausunnon sisältö

Työvoimaneuvoja oli lähettänyt kantelijalle, joka oli aikaisemmin ilmoittautunut määräajaksi työkyvyttömäksi, kirjeen, jossa tiedusteltiin hakiko kantelija sairaus- vai työttömyyspäivärahaa. Kantelija oli vastauskirjeessään viitannut sekä työmarkkinatukeen että toimeentulotukeen. Työvoimatoimikunta oli työvoimapoliittisessa lausunnossa todennut, että kantelija ei hakenut kokopäivätyötä. Tästä oli seurauksena, että hän oli saanut päätöksen, jonka johdosta hänen hakemuksensa saada työmarkkinatukea oli hylätty. Myöhemmin lausuntoa korjattiin ja kantelijan työmarkkinatuki oli ollut keskeytyksessä kaikkiaan kaksi viikkoa.

Apulaisoikeuskansleri on päätöksessään todennut, että koska työvoimaviranomaisille oli jäänyt epäselväksi, mitä tukea kantelijan oli tarkoitus hakea, niin mainitunlaisessa epäselvässä tapauksessa työvoimatoimiston olisi ollut perusteltua paremmin selvittää hakijan tarkoitus siitä, hakiko hän sairaus- vai työttömyyspäivärahaa ja saattoiko hän ottaa vastaan kokopäivätyötä. Selvityksen puutteellisuus heijastuu työvoimatoimikunnan työvoimapoliittisen lausunnon perusteluihin.

Apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt työvoimatoimiston huomiota asian perusteelliseen selvittämiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.