31.03.2003

Oikeuskanslerin valvontavalta - Virkamiehen yleiset velvollisuudet

Oikeuskanslerin tietojensaantioikeuden toteutuminen

Apulaisoikeuskanslerin Lapin lääninhallitukseen suorittaman tarkastuksen keskeinen teema oli lääninhallituksen paikallisviranomaisiin suorittama valvonta ja siinä saadut havainnot. Lääninpoliisijohtaja esitteli omassa puheenvuorossaan poliisiosaston poliisilaitoksiin suorittamaa valvontaa.

Tarkastuksen jälkeen kerrottiin tiedotusvälineissä, että kolme Sodankylän kihlakunnan poliisimiestä on pidätetty virasta heihin kohdistuvien rikosepäilyjen vuoksi. Tiedotusvälineissä olleiden tietojen perusteella heräsi kysymys siitä, mitä lääninpoliisijohtaja tiesi tarkastusta toimitettaessa tilanteesta Sodankylän poliisilaitoksella ja minkä takia asiaa ei tuotu millään tavalla esille tarkastuksen aikana.

Lääninpoliisijohtaja perusteli selvityksessään asiasta kertomatta jättämistä lähinnä sillä, että hän oli ymmärtänyt apulaisoikeuskanslerin tarkastuksen koskevan ainoastaan lääninhallituksen suorittaman laillisuusvalvonnan muotoa, ei laillisuusvalvonnassa tehtyjä havaintoja.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että oikeuskanslerille perustuslaissa säädetyn laajan tietojensaantioikeuden tarkoituksena on mahdollistaa tehokas laillisuusvalvonta.

Oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvissa viranomaisissa ja laitoksissa suoritettavat tarkastukset ja niiden yhteydessä viranomaistoiminnasta saatavat tiedot ovat merkittävä osa laillisuusvalvontaa. Tarkastuksilla oikeuskansleri pyrkii hankkimaan ensikäden tietoa viranomaisten ja virkamiesten toiminnasta ja toiminnassa mahdollisesti ilmenevistä laillisuusongelmista. Näin on mahdollista osaltaan saada kuvaa siitä, miten lainsäädäntö toimii käytännössä; saatavilla tiedoilla on merkitystä lisäksi perusoikeuksien toteutumisen seurannassa. Tarkastusten yhteydessä saatujen tietojen perusteella asioita voidaan ottaa myös omana aloitteena tutkittavaksi. Valvonnan tehokas toteutuminen tarkastusten yhteydessä edellyttää avoimuutta sen kohteena olevilta viranomaisilta.

Se lääninpoliisijohtajan selvityksestä ilmenevä tieto, että tarkastushetkellä vallinneiden käsitysten mukaan jopa viisi Sodankylän kihlakunnan poliisilaitoksen poliisimiestä - eli merkittävä osa poliisilaitoksen ilmeisesti 12 hengen kokonaisvahvuudesta - tultaisiin mahdollisesti irtisanomaan rikosepäilyjen vuoksi, on sellainen seikka, että sen esille tuomista tarkastuksen aikana olisi ollut apulaisoikeuskanslerin mielestä pidettävä itsestään selvänä. Tarkastuksen ajan paikalla olleen maaherran lausunnosta voitiin päätellä, että hänkin oli asian tällä tavalla ymmärtänyt. Hän mm. totesi, että hän olisi "varmasti puhunut" Sodankylän kihlakunnan poliisilaitoksen ongelmista, jos ne olisivat olleet hänen tiedossaan. Päätöksessään apulaisoikeuskansleri piti kysymyksiä herättävänä sitä, että läänin tasolla tapahtuvasta laillisuusvalvonnasta juuri kyseessä olevalla hallinnonalalla vastaava ja siitä kertova virkamies ei tällaista asiaa tuonut ylimmän laillisuusvalvojan tarkastuskäynnillä esille.

Lapin lääninhallitukseen tehdyn tarkastuksen teemana oli ollut nimenomaan lääninhallituksen paikallisviranomaisiin suorittama valvonta ja siinä saadut havainnot.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan ei ollut kuitenkaan syytä epäillä, että lääninpoliisijohtaja olisi tarkoittanut nimenomaisesti "pimittää" laillisuusvalvojalta Sodankylän kihlakunnan poliisilaitosta koskevia tietoja. Kysymys on hänen mukaansa ollut ennen muuta ilmeisestä väärinkäsityksestä ja ehkä jonkinlaisesta ajattelemattomuudesta.

Apulaisoikeuskansleri saattoi oikeuskanslerin tietojensaantioikeuden merkityksestä tarkastusten yhteydessä lausumansa käsityksen lääninpoliisijohtajan tietoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.