18.03.2003

Asiakirjan julkisuus - Salassapidettävät asiakirjat - Maistraatin menettely

Maistraatin menettely

Kantelija oli pyytänyt tutkimaan, oliko maistraatti menetellyt lainvastaisesti luovuttaessaan kantelijan veljelle kantelijaa koskevia asiakirjoja.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että tieto lääkärinlausunnon antajan nimestä on salassa pidettävä tieto, josta maistraatilla ei ollut oikeutta antaa tietoa. Myöskin tieto siitä, kenen lääkärin kanssa maistraatin esittelijä oli kantelijan terveydentilasta keskustellut, vaikka menettely sinänsä oli perustunut holhoustoimilain 90 §:ään, oli apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan salassa pidettävä, koska keskustelu oli kosketellut kantelijan käyttämiä terveydenhuollon palveluita. Apulaisoikeuskansleri saattoi käsityksensä menettelyn virheellisyydestä Oulun maistraatin tietoon ja kiinnitti maistraatin huomiota salassapitoa ja tietojen luovuttamista koskeviin säännöksiin.
JulkisuusL 10 §, 24 § ja 26 §
HolhoustoimiL 92 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.