27.02.2003

Ympäristövaikutus - Arviointimenettely - Harkinnanvarainen arviointi - Ympäristölupa-asia - Eläinsuoja

Esitys säännösten ja niiden soveltamismenettelyn kehittämiseksi

Eräiden eläinsuojia, tässä tapauksessa emakkosikaloita, koskevien ympäristölupa-asioiden osalta oli noussut esille kysymys siitä, miten ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVAL) 4 §:n 2 momentin mukaista harkinnanvaraista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (yva-menettelyä) olisi sovellettava hankkeisiin, joiden koko sinänsä alitti pakollisen yva-menettelyn suorittamiselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen (YVAA) 6 §:n 1 momentin c) kohdassa säädetyn 900 emakon määrän, kun otettiin huomioon eri hankkeiden yhteisvaikutus tilanteissa, joissa alitus oli vähäinen, ja samalla alueella oli joko toiminnassa sikala tai vireillä sikalanpitoa koskeva ympäristölupahakemus.

Epätietoisuus kohdistui lähinnä siihen, mikä merkitys harkinnanvaraisella yva-menettelyllä on ympäristölupahakemuksen käsittelyssä ja hankittaessa tietoja ympäristönsuojelulain 42 §:ssä säädettyjen ympäristöluvan myöntämisen edellytysten harkitsemista varten, kun otetaan vielä huomioon YVAL 5 §:n 2 momentin säännös harkinnanvaraisen yva-menettelyn suhteesta muihin menettelyihin.

Apulaisoikeuskansleri on esittänyt ympäristöministeriön harkittavaksi, olisiko YVAL 4 §:n 2 momentin säännöstä ja siihen liittyviä säännöksiä sekä niiden soveltamismenettelyä syytä kehittää ja selkiyttää.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.