19.02.2003

Rakennuslupa-asia - Rantarakentaminen - Poikkeuslupa - Yhdenvertaisuus - Asiakirjajulkisuus

Yhdenvertaisuuden ja asiakirjajulkisuuden toteutuminen rantarakentamisessa

Ranta-alueella sijaitsevan tilan rakennushankkeiden toteuttamiseksi oli kunnan kaavoitustoimistosta neuvottu hakemaan poikkeusluvat, kun taas naapuritilan vastaaville hankkeille, joilla ei ollut poikkeuslupia, rakennustarkastaja oli muutamaa päivää myöhemmin myöntänyt suoraan rakennusluvat.

Apulaisoikeuskansleri on päätöksessään katsonut, että ensin mainittu hanke vaati poikkeusluvan. Koska myös jälkimmäiselle hankkeelle olisi ollut tarpeen poikkeuslupa, rakennustarkastaja oli tutkinut puutteellisesti kysymyksen hankkeen toteuttamisen vaatiminen lupien tarpeellisuudesta. Perusteltua aihetta epäillä tahallisuutta ei ollut, vaan lähinnä kysymys oli varomattomuudesta. Rantakaavoituksen ja oikeuskäytännön tulkinnanvaraisuus oli ilmeisesti vaikeuttanut rakennustarkastajan harkintaa. Ottaen huomioon, ettei alueellisella ympäristökeskuksella rakennustarkastajan menettelystä tehtyä kantelua ratkaistessaan ollut huomautettavaa, ja että rakennustarkastaja oli jäänyt eläkkeelle, apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei asia antanut hänelle aihetta enempään kuin että edellä lausuttu saatettiin entisen rakennustarkastajan tietoon.

Myös ympäristökeskuksen voitiin katsoa tulkinneen puutteellisesti kysymyksen naapuritilojen rakennushankkeiden vaatimista luvista katsoessaan, ettei jälkimmäinen hanke vaatinut poikkeuslupia. Asiaa käsiteltäessä ympäristökeskuksessa oli harkittu asiaa uudelleen ja tultu toiselle kannalle. Apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt ympäristökeskuksen huomiota yleisesti rakennuslupa-asioiden harkinnassa vaadittavaan huolellisuuteen ja tarkkuuteen.

Poikkeuslupa-asioiden käsittelyssä esiin tulleesta syystä apulaisoikeuskansleri on vielä yleisesti kiinnittänyt kunnanhallituksen huomiota asiakirjajulkisuuden tärkeyteen ja merkitykseen sekä siihen, että kunnalla on osaltaan velvollisuus vastata perustuslaissa ja asiakirjajulkisuuslaissa säädetyn asiakirjajulkisuuden toteutumisesta. Kunnanhallituksen harkittavaksi on esitetty, olisiko kunnassa ajoittain syytä koulutustarkoituksessa käydä läpi asiakirjajulkisuutta koskevat säännökset sekä varmistaa ja pitää ajan tasalla järjestelyt, joilla ratkaistaan kysymykset asiakirjajulkisuuden toteutumisesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.