19.02.2003

Kunnanhallitus - Valtuustoaloite - Valituskelpoisuus

Kunnanhallituksen päätöksen valituskelpoisuus

Kantelijan mukaan hänen kunnanvaltuutettuna jättämiensä aloitteiden johdosta tehtyjen kunnanhallituksen päätösten oikaisuvaatimuksia koskevat osiot olivat epäyhdenmukaiset.

Päätöksessään apulaisoikeuskansleri totesi kuntalain 91 §:ään viitaten, että oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen voi tehdä vain kunnan viranomaisen lopullisesta päätöksestä. Sitä, milloin kyse on valituskelpoisesta ratkaisusta, voitiin kuitenkin pitää tulkinnanvaraisena.

Kunnanhallituksen kantelijan tekemiin aloitteisiin antamat päätökset siitä, etteivät aloitteet olleet antaneet aihetta toimenpiteisiin, eivät apulaisoikeuskanslerin mukaan olleet sisältäneet asiasisällöllisesti lopullista ratkaisua. Aloitteita ei myöskään ollut jätetty tutkimatta. Kyse oli lähinnä ollut sellaisista asian valmistelua koskevista ratkaisuista, jotka eivät olleet valituskelpoisia.

Kunnanhallitus oli siten virheellisesti liittänyt eräisiin päätöksiinsä oikaisuvaatimusohjeen. Valituskelpoisuutta oli myöhemmissä päätöksissä tulkittu toisin. Tämä ja asian tulkinnanvaraisuus huomioon ottaen kirjoitus ei johtanut muihin toimenpiteisiin kuin että apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnanhallituksen huomiota päätöksentekomenettelyä koskevien säännösten huolelliseen noudattamiseen.

KuntaL 15 §
KuntaL 91 §
KuntaL 94 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.