18.02.2003

Asetuksen antaminen - Työsuojelupiiri - Toimivalta

Työsuojelupiirien työsuojelutoimistojen toimivallan järjestäminen eräissä tapauksissa

Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston tarkoituksena oli muuttaa työsuojeluhallinnosta annetun asetuksen 5 §:ää siten, että ministeriö voisi erityisestä valvonnan tehostamisen kannalta merkittävästä syystä siirtää jonkun toimialan tai asian tilapäisesti yhden tai tietyn usean työsuojelupiirin työsuojelutoimiston valvontaan. Muutosehdotusta koskevassa oikeuskanslerin kannanotossa viitattiin ensinnäkin siihen, että työsuojelun piiriviranomaisilla on käytössään työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta annetun lain 3 luvussa säädetyt tarvittaessa varsin pitkälle menevät ja nopeaa toimintaa edellyttävät pakkokeinot. Kysymys oli toisaalta työsuojelutoimenpiteiden kohteena olevien työnantajien oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista. Toisaalta työsuojeluvalvonnan toteuttamisessa voi yksittäistapauksissa olla kysymys suurista taloudellisista intresseistä, jolloin asiaan liittyy myös työsuojeluviranomaisten ja yksittäisten virkamiesten vastuukysymyksiä.

Työsuojeluvalvonnan kohteiden samoin kuin velvoittavia työsuojelupäätöksiä tekevien työsuojeluvirkamiesten oikeusturvan vaatimus sekä lainsäädäntövallan delegointisäännöksiltä perustuslain 80 §:n mukaisesti edellytettävä täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimus huomioon ottaen jonkin toimialan siirtämismahdollisuutta työsuojelupiiristä toiseen koskeva perussäännös olisi syytä lisätä myös lakiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.