17.02.2003

Faksi - Vastaaminen

Velvollisuudesta vastata fakseihin

Kantelijan mukaan hän ei ollut saanut sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolle osoittamiinsa kahteen faksiin mitään vastausta.

Oikeuskansleri on todennut, että tutkinnan perusteella hän ei voinut varmasti arvioida, olivatko kysymyksessä olevat faksit saapuneet ministeriön työsuojeluosastolle. Syynä tähän oli se, että fakseja ei ollut tapana kirjata. Ministeriö oli kuitenkin nyt ryhtynyt asiassa vastaisen varalle toimiin, joita oikeuskansleri piti riittävinä. Kun ministeriön lausunnosta tai siihen liitetyistä selvityksistä ei ilmennyt, että kantelijan fakseihin olisi vastattu senkään jälkeen, kun ministeriö kantelun tutkinnan yhteydessä sai niistä tiedon, oikeuskansleri on todennut, että ministeriö oli velvollinen vastaamaan niihin.

Sen johdosta, mitä ministeriö kantelun tutkinnan yhteydessä on esittänyt kantelijan faksien sisällöstä, oikeuskansleri on viitannut viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 4 luvun säännöksiin tiedon antamisesta asiakirjasta ja 33 §:n säännökseen muutoksenhausta. Nämä lakisääteiset menettelytavat huomioon ottaen oikeuskansleri ei ole pitänyt tarkoituksenmukaisena ryhtyä arvioimaan ministeriön esittämiä näkökohtia. Oikeuskansleri on kuitenkin kiinnittänyt ministeriön huomiota seikkoihin, joita sen muun ohella tulisi harkita kantelijalle vastattaessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.