04.02.2003

Työhallinto - Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus - Aikuisopiskelija

Työvoimapoliittista aikuiskoulutusta koskeva asia

Kantelussa oli kysymys ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen antamasta todistuksesta. Työministeriön antamasta selvityksestä ilmeni, että työhallinnolla ei ollut työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin tai muihin säännöksiin perustuvaa toimivaltaa pakkokeinojen käyttämiseen työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen valvonnassa.

Työvoimapoliittista aikuiskoulutusta hankkivien ja valvovien viranomaisten ei voitu katsoa menetelleen kantelijan todistusta koskevassa asiassa lainvastaisesti. Koska asiassa oli kuitenkin ilmennyt työministeriönkin selvityksessään toteama tarve toimivaltasuhteiden selkiyttämiseen työhallinnon ja opetushallinnon välillä ja mahdollisesti myös lainsäädännön täsmentämiseen ja täydentämiseen työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa olevien opiskelijoiden oikeusturvan osalta, päätös lähetettiin tässä tarkoituksessa opetusministeriölle tiedoksi ja otettavaksi huomioon työvoimapoliittista aikuiskoulutusta koskevan sääntelyn kehittämisessä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.