15.01.2003

Hallintolaki - Kuuleminen - Eduskunta

Lausunto hallintolaista

Oikeuskansleri on ollut kuultavana eduskunnan hallintovaliokunnassa hallituksen esityksestä hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta (He 72/2002 vp). Oikeuskansleri oli antanut samaa asiaa koskevasta luonnoksesta aikaisemmin oikeusministeriölle perusteellisen lausunnon (20.11.2001, dnro 40/20/01), joka on selostettu kokonaisuudessaan kertomuksessa vuodelta 2001 (s. 132 -146). Siinä käsitellyt näkökohdat on olennaisilta osin otettu jatkovalmistelussa huomioon. Siltä osin kuin esitys koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen suorittamaa vaalia (45 §:n 2 momentin 2 kohta), perusteluvelvollisuutta tulisi kuitenkin laajentaa. Oikeuskansleri on pitänyt hallintovaliokunnalle antamassaan asiantuntijalausunnossa ehdotusta muutoin kannatettavana hyvän hallinnon ja perusoikeuksien toteuttamisen sekä laillisuusvalvonnan näkökohdista. On suotavaa, että lakiin tulevat selkeästi kirjatuiksi hyvän hallinnon perusteet ja hallintoasioissa noudatettava menettely koko alaltaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.